HOLTER RR (CIŚNIENIOWY)

 

Podstawowe informacje

 Holter jest urządzeniem, które służy do pomiarów ciśnienia tętniczego przez całą dobę (także w czasie snu). W porównaniu z tradycyjną metodą pomiaru ciśnienia tętniczego dokładniej obrazuje rzeczywiste ciśnienie chorego, ujawnia ciśnienie w czasie codziennej aktywności pacjenta, w której zwykle chory nie mierzy sobie ciśnienia np. stres w pracy, sen itp.

 

Technika badania

 Badanie za pomocą holtera ciśnieniowego polega na rejestracji ciśnienia tętniczego krwi chorego przez całą dobę. Chory nosi na pasku aparat, który pompuje powietrze do mankietu umieszczonego na ramieniu chorego (u praworęcznych na lewym ramieniu, u leworęcznych na prawym). Pojedynczy sygnał dźwiękowy sygnalizuje, że za chwilę rozpocznie się pomiar. Należy pamiętać, aby podczas pomiarów zatrzymać się, wyprostować rękę i powstrzymać się od dodatkowych czynności, jak np. gestykulacji rękami. Po wykonaniu pomiaru można wrócić do zwykłych zajęć. Pojedynczy sygnał dźwiękowy oznacza prawidłowo wykonany pomiar, zaś podwójny sygnał zgłasza, że pomiaru nie udało się zarejestrować i urządzenie po chwili zacznie pompować jeszcze raz. Należy wtedy starać się lepiej wyprostować rękę lub poprawić mankiet, gdyż mógł przesunąć się z miejsca wyznaczonego przez personel medyczny przy zakładaniu holtera. Zabroniona jest kąpiel, bądź prysznic razem z urządzeniem. Po udanym pomiarze można zdjąć holter i umyć się w czasie kilkunastu minut, aby zdążyć przed następnym pomiarem. Po kąpieli należy założyć holtera, tak jak został założony w gabinecie. Pomiary w ciągu dnia są wykonywane co 15 minut, w nocy (bez sygnału dźwiękowego oznaczającego pomiar) co 30 minut.

 

Wskazania do  holtera ciśnieniowego

  • Kiedy chcemy wykluczyć tzw. syndrom „białego fartucha” (występuje tylko w gabinecie lekarskim, a poza nim u chorego nie stwierdza się podwyższonych wartości ciśnienia tętniczego krwi),
  • U pacjentów z tzw. nadciśnieniem nocnym (występuje tylko w nocy),
  • U pacjentów celem kontroli skuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego.

 

Przygotowanie do badania

Nie wymagane jest specjalne przygotowanie się, poza  zwykłą higieną osobistą.