Cennik usług i badań  kardiologicznych
Przychodnia Kardiologiczna Cardio Expert
Grzegorz Fitas

Konsultacja specjalistyczna + badanie EKG

120,00 zł

Konsultacja specjalistyczna + kontrola stymulatora

+ badanie EKG

120,00 zł

Echo serca

100,00 zł

Holter EKG (24 godzinny zapis EKG)

70,00 zł

Holter RR-ciśnieniowy (24 godzinne monitorowanie

ciśnienia tętniczego krwi)

70,00 zł

Test wysiłkowy EKG na bieżni

Badanie CardioChek Plus

Badania USG (niezależnie od rodzaju badania)

70,00 zł

40,00 zł

50,00 zł

Badanie EKG + opis

Wystawienie recepty lekarskiej

20,00 zł

20,00 zł

Spirometria  (badanie, podczas którego

mierzy się objetość i pojemność płuc)

20,00 zł